část obce Střídka

Identifikace

ICZUJ: 550957
KODCOB: 031364
ID31: 10683
ID32: 10683
GPS: JTSK (Y, X): 800777, 1136807
S-42 (Y, X): 3413288.496, 5450398.954
UTM (Y, X): 413200.2372, 5448079.3510
Šířka/Délka: 49° 10' 45.7573128900", 13° 48' 32.3419606800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘÍDKA v r. 1869 osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 osada obce Češtice v okr. Strakonice, v r. 1900 osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1910 osada obce Doubravice v okr. Strakonice, v r. 1921-1950 obec v okr. Strakonice, v r. 1961-1973 část obce Doubravice u Volyně v okr. Strakonice, od 1.1.1974 část obce Čestice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Střídka

Nadřazená místa

obec Čestice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1705-1725), 2946, matrika narozených
Matrika (1725-1749), 2947, matrika narozených
Matrika (1749-1764), 2948, matrika narozených
Matrika (1765-1783), 2950, matrika narozených
Matrika (1783-1799), 2951, matrika narozených
Matrika (1800-1823), 2952, matrika narozených
Matrika (1822-1839), 2953, matrika narozených
Matrika (1840-1903), 2963, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1725), 2946, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), 2947, matrika oddaných
Matrika (1749-1764), 2948, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), 2949, matrika oddaných
Matrika (1784-1831), 2965, matrika oddaných
Matrika (1832-1858), 2966, matrika oddaných
Matrika (1858-1887), 2967, matrika oddaných
Matrika (1674-1698), 2945, matrika zemřelých
Matrika (1705-1725), 2946, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), 2947, matrika zemřelých
Matrika (1749-1764), 2948, matrika zemřelých
Matrika (1765-1784), 2949, matrika zemřelých
Matrika (1784-1814), 2968, matrika zemřelých
Matrika (1815-1880), 2969, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), 2970, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1749-1799), 2971, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1800-1831), 2972, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1832-1877), 2973, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!