část obce Radešov

Identifikace

ICZUJ: 550957
KODCOB: 023329
ID31: 10682
ID32: 10682
GPS: JTSK (Y, X): 801706, 1137431
S-42 (Y, X): 3412447.502, 5449660.463
UTM (Y, X): 412359.5856, 5447341.1600
Šířka/Délka: 49° 10' 21.4272938100", 13° 47' 51.4047630600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

RADEŠOV v r. 1869 osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 osada obce Češtice v okr. Strakonice, v r. 1900 osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1910 osada obce Doubravice v okr. Strakonice, v r. 1921-1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Čestice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Radeschau
část obce Radešov

Nadřazená místa

obec Čestice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!