část obce Krušlov

Identifikace

ICZUJ: 550957
KODCOB: 101168
ID31: 10679
ID32: 10679
GPS: JTSK (Y, X): 801218, 1140743
S-42 (Y, X): 3413357.985, 5446438.596
UTM (Y, X): 413269.6980, 5444120.6050
Šířka/Délka: 49° 8' 37.6230739000", 13° 48' 38.8427927400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

KRUŠLOV v r. 1869-1930 osada obce Nahořany v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Nahořany v okr. Vimperk, v r. 1961-1975 část obce Nahořany v okr. Strakonice, od 1.7.1975 část obce Čestice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Kruschlau
část obce Krušlov

Nadřazená místa

obec Čestice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!