část obce Doubravice u Volyně

Identifikace

ICZUJ: 550957
KODCOB: 031348
ID31: 10678
ID32: 10678
GPS: JTSK (Y, X): 799408, 1137198
S-42 (Y, X): 3414696.570, 5450187.463
UTM (Y, X): 414607.7380, 5447867.9450
Šířka/Délka: 49° 10' 39.6238972000", 13° 49' 42.0146548900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

DOUBRAVICE U VOLYNĚ v r. 1869 pod názvem Doubravice osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Doubravice osada obce Češtice v okr. Strakonice, v r. 1900 pod názvem Doubravice osada obce Čestice v okr. Strakonice, v r. 1910-1950 pod názvem Doubravice obec v okr. Strakonice, v r. 1961-1973 obec v okr. Strakonice, od 1.1.1974 část obce Čestice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Doubravice
část obce Doubravice u Volyně

Nadřazená místa

obec Čestice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1705-1725), 2946, matrika narozených
Matrika (1725-1749), 2947, matrika narozených
Matrika (1749-1764), 2948, matrika narozených
Matrika (1765-1783), 2950, matrika narozených
Matrika (1783-1799), 2951, matrika narozených
Matrika (1800-1823), 2952, matrika narozených
Matrika (1822-1839), 2953, matrika narozených
Matrika (1840-1884), 2957, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1705-1725), 2946, matrika oddaných
Matrika (1725-1749), 2947, matrika oddaných
Matrika (1749-1764), 2948, matrika oddaných
Matrika (1765-1784), 2949, matrika oddaných
Matrika (1784-1831), 2965, matrika oddaných
Matrika (1832-1858), 2966, matrika oddaných
Matrika (1858-1887), 2967, matrika oddaných
Matrika (1674-1698), 2945, matrika zemřelých
Matrika (1705-1725), 2946, matrika zemřelých
Matrika (1725-1749), 2947, matrika zemřelých
Matrika (1749-1764), 2948, matrika zemřelých
Matrika (1765-1784), 2949, matrika zemřelých
Matrika (1784-1814), 2968, matrika zemřelých
Matrika (1815-1880), 2969, matrika zemřelých
Matrika (1880-1914), 2970, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1749-1799), 2971, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1800-1831), 2972, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1832-1877), 2973, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!