část obce Branschau

Identifikace

ICZUJ: 549142
KODCOB: 009351
ID31: 18084
ID32: 106712
GPS: JTSK (Y, X): 686970, 1125106
S-42 (Y, X): 3524652.875, 5476648.891
UTM (Y, X): 524519.2623, 5474318.6010
Šířka/Délka: 49° 25' 15.7809589700", 15° 20' 17.1063773000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Branišov
část obce Branschau
část obce Branšov

Nadřazená místa

obec Vyskytná

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1627-1711), 4198, matrika narozených
Matrika (1712-1716), 4199, matrika narozených
Matrika (1717-1745), 4200, matrika narozených
Matrika (1721-1763), 8621, matrika narozených
Matrika (1745-1777), 4201, matrika narozených
Matrika (1763-1800), 8622, matrika narozených
Matrika (1784-1795), 9053, matrika narozených
Matrika (1784-1821), 9054, matrika narozených
Matrika (1800-1864), 8626, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1653-1670), 4198, matrika oddaných
Matrika (1712-1716), 4199, matrika oddaných
Matrika (1717-1745), 4200, matrika oddaných
Matrika (1721-1763), 8621, matrika oddaných
Matrika (1745-1777), 4201, matrika oddaných
Matrika (1763-1817), 8628, matrika oddaných
Matrika (1784-1793), 9053, matrika oddaných
Matrika (1788-1858), 9057, matrika oddaných
Matrika (1818-1821), 9054, matrika oddaných
Matrika (1667-1694), 4198, matrika zemřelých
Matrika (1712-1716), 4199, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), 4200, matrika zemřelých
Matrika (1721-1763), 8621, matrika zemřelých
Matrika (1745-1777), 4201, matrika zemřelých
Matrika (1763-1806), 8630, matrika zemřelých
Matrika (1784-1792), 9053, matrika zemřelých
Matrika (1784-1820), 9058, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1807-1844), 8631, matrika zemřelých
Matrika (1844-1900), 8632, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!