část obce Rimberg

Identifikace

ICZUJ: 561436
KODCOB: 125245
ID31: 18025
ID32: 106689
GPS: JTSK (Y, X): 695344, 1138387
S-42 (Y, X): 3518056.002, 5462399.775
UTM (Y, X): 517925.0749, 5460075.2880
Šířka/Délka: 49° 17' 35.3836442000", 15° 14' 47.4744765400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Polesí
část obce Rimberg
část obce Rimberk
část obce Rymberk
část obce Řimberk

Nadřazená místa

obec Polesí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1685-1735), 6502, matrika narozených
Matrika (1736-1766), 6503, matrika narozených
Matrika (1767-1793), 6504, matrika narozených
Matrika (1793-1818), 6505, matrika narozených
Matrika (1818-1822), 6506, matrika narozených
Matrika (1823-1847), 6507, matrika narozených
Matrika (1847-1862), 6508, matrika narozených
Matrika (1862-1874), 6509, matrika narozených
Matrika (1874-1888), 6510, matrika narozených
Matrika (1888-1897), 6511, matrika narozených
Matrika (1897-1906), 6512, matrika narozených
Matrika (1685-1764), 6502, matrika oddaných
Matrika (1765-1793), 6513, matrika oddaných
Matrika (1793-1822), 6514, matrika oddaných
Matrika (1823-1861), 6515, matrika oddaných
Matrika (1862-1893), 6516, matrika oddaných
Matrika (1893-1919), 6517, matrika oddaných
Matrika (1685-1764), 6502, matrika zemřelých
Matrika (1765-1793), 6513, matrika zemřelých
Matrika (1793-1825), 6518, matrika zemřelých
Matrika (1826-1876), 6519, matrika zemřelých
Matrika (1876-1913), 6520, matrika zemřelých
Matrika (1913-1928), 6521, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1685-1818), 6522, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1823-1846), 6523, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1888-1906), 6524, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!