část obce Křelowitz

Identifikace

ICZUJ: 548219
KODCOB: 075655
ID31: 17941
ID32: 106666
GPS: JTSK (Y, X): 697539, 1110784
S-42 (Y, X): 3512328.185, 5489493.709
UTM (Y, X): 512199.5908, 5487158.1870
Šířka/Délka: 49° 32' 12.8832067900", 15° 10' 7.0028061630"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Křelovice
část obce Křelowitz

Nadřazená místa

obec Křelovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1644-1699), 2678, matrika narozených
Matrika (1700-1750), 2679, matrika narozených
Matrika (1750-1784), 2680, matrika narozených
Matrika (1784-1800), 2684, matrika narozených
Matrika (1784-1818), 9041, matrika narozených
Matrika (1784-1839), 9042, matrika narozených
Matrika (1801-1813), 2692, matrika narozených
Matrika (1814-1838), 2693, matrika narozených
Matrika (1838-1862), 2694, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1863-1881), 2695, matrika narozených
Matrika (1881-1900), 2696, matrika narozených
Matrika (1901-1905), 2697, matrika narozených
Matrika (1645-1699), 2678, matrika oddaných
Matrika (1700-1750), 2679, matrika oddaných
Matrika (1750-1784), 2680, matrika oddaných
Matrika (1784-1795), 9041, matrika oddaných
Matrika (1784-1800), 2684, matrika oddaných
Matrika (1801-1820), 2692, matrika oddaných
Matrika (1820-1876), 2698, matrika oddaných
Matrika (1877-1902), 2699, matrika oddaných
Matrika (1890-1906), 8937, matrika oddaných
Matrika (1901-1910), 2700, matrika oddaných
Matrika (1911-1920), 2701, matrika oddaných
Matrika (1921-1930), 2702, matrika oddaných
Matrika (1672-1699), 2678, matrika zemřelých
Matrika (1700-1750), 2679, matrika zemřelých
Matrika (1750-1784), 2680, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 2684, matrika zemřelých
Matrika (1784-1888), 9041, matrika zemřelých
Matrika (1801-1817), 2692, matrika zemřelých
Matrika (1801-1858), 9050, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1856), 2703, matrika zemřelých
Matrika (1856-1887), 2704, matrika zemřelých
Matrika (1859-1895), 9039, matrika zemřelých
Matrika (1887-1900), 2705, matrika zemřelých
Matrika (1901-1910), 2706, matrika zemřelých
Matrika (1906-1924), 8981, matrika zemřelých
Matrika (1911-1925), 2707, matrika zemřelých
Matrika (1926-1930), 2708, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1644-1800), 2709, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1645-1800), 2709, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1750-1751), 2709, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!