část obce Cehnice

Identifikace

ICZUJ: 550906
KODCOB: 017396
ID31: 10666
ID32: 10666
GPS: JTSK (Y, X): 784308, 1135165
S-42 (Y, X): 3429410.412, 5454147.895
UTM (Y, X): 429315.5865, 5451826.7660
Šířka/Délka: 49° 12' 54.5399828500", 14° 1' 45.8867650700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

CEHNICE v r. 1869 pod názvem Čehnice obec v okr. Strakonice, od r. 1880 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Cehnice
část obce Čehnice

Nadřazená místa

obec Cehnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1747-1785), 6271, matrika narozených
Matrika (1784-1810), 4423, matrika narozených
Matrika (1786-1850), 6272, matrika narozených
Matrika (1805-1834), 6276, matrika narozených
Matrika (1834-1860), 6277, matrika narozených
Matrika (1860-1891), 6278, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1747-1785), 6271, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1786-1854), 6293, matrika oddaných
Matrika (1834-1876), 6279, matrika oddaných
Matrika (1877-1921), 6280, matrika oddaných
Matrika (1896-1924), 9009, matrika oddaných
Matrika (1747-1785), 6271, matrika zemřelých
Matrika (1786-1860), 6294, matrika zemřelých
Matrika (1826-1891), 6281, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1891), 6295, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!