část obce Pobistreitz

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 073229
ID31: 17805
ID32: 106631
GPS: JTSK (Y, X): 693707, 1118001
S-42 (Y, X): 3517057.172, 5482828.928
UTM (Y, X): 516926.6525, 5480496.1210
Šířka/Délka: 49° 28' 36.7490989200", 15° 14' 1.1726755250"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Pobistreitz
část obce Pobistrejce
část obce Pobistrýce
část obce Pobystrejc
část obce Pobystryce

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1627-1711), 4198, matrika narozených
Matrika (1644-1699), 2678, matrika narozených
Matrika (1707-1734), 5657, matrika narozených
Matrika (1712-1716), 4199, matrika narozených
Matrika (1717-1745), 4200, matrika narozených
Matrika (1735-1777), 5658, matrika narozených
Matrika (1745-1777), 4201, matrika narozených
Matrika (1778-1813), 5659, matrika narozených
Matrika (1778-1832), 4202, matrika narozených
Matrika (1784-1811), 4203, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1801-1857), 9043, matrika narozených
Matrika (1814-1850), 5660, matrika narozených
Matrika (1832-1856), 4204, matrika narozených
Matrika (1838-1862), 2694, matrika narozených
Matrika (1856-1880), 4205, matrika narozených
Matrika (1880-1904), 4206, matrika narozených
Matrika (1645-1699), 2678, matrika oddaných
Matrika (1653-1670), 4198, matrika oddaných
Matrika (1707-1734), 5657, matrika oddaných
Matrika (1712-1716), 4199, matrika oddaných
Matrika (1717-1745), 4200, matrika oddaných
Matrika (1735-1777), 5658, matrika oddaných
Matrika (1745-1777), 4201, matrika oddaných
Matrika (1778-1850), 5663, matrika oddaných
Matrika (1778-1859), 4207, matrika oddaných
Matrika (1784-1811), 4208, matrika oddaných
Matrika (1859-1902), 4209, matrika oddaných
Matrika (1667-1694), 4198, matrika zemřelých
Matrika (1672-1699), 2678, matrika zemřelých
Matrika (1707-1734), 5657, matrika zemřelých
Matrika (1712-1716), 4199, matrika zemřelých
Matrika (1717-1745), 4200, matrika zemřelých
Matrika (1735-1777), 5658, matrika zemřelých
Matrika (1745-1777), 4201, matrika zemřelých
Matrika (1778-1839), 4210, matrika zemřelých
Matrika (1778-1850), 5665, matrika zemřelých
Matrika (1784-1811), 4211, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1817-1856), 2703, matrika zemřelých
Matrika (1839-1873), 4212, matrika zemřelých
Matrika (1873-1909), 4213, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1811), 4216, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1811), 4214, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1811), 4215, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!