část obce Wostrowetz

Identifikace

ICZUJ: 547492
KODCOB: 046337
ID31: 17802
ID32: 106629
GPS: JTSK (Y, X): 693804, 1134021
S-42 (Y, X): 3519021.752, 5466927.993
UTM (Y, X): 518890.4315, 5464601.6610
Šířka/Délka: 49° 20' 1.8525084950", 15° 15' 36.0401621600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ostrovec
část obce Vostrovec
část obce Wostrowetz

Nadřazená místa

obec Pelhřimov

Podřazená místa

část obce Josefínská Huť, (sklářská huť u Ostrovce)
část obce Josephinenhütte

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1686-1758), 3629, matrika narozených
Matrika (1708-1757), 7090, matrika narozených
Matrika (1733-1787), 8210, matrika narozených
Matrika (1787-1854), 8211, matrika narozených
Matrika (1854-1884), 8212, matrika narozených
Matrika (1885-1895), 8213, matrika narozených
Matrika (1688-1758), 3629, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika oddaných
Matrika (1733-1787), 8210, matrika oddaných
Matrika (1787-1883), 8214, matrika oddaných
Matrika (1885-1923), 8215, matrika oddaných
Matrika (1708-1757), 7090, matrika zemřelých
Matrika (1733-1787), 8210, matrika zemřelých
Matrika (1787-1855), 8216, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!