část obce Militschau

Identifikace

ICZUJ: 587524
KODCOB: 094897
ID31: 17693
ID32: 106622
GPS: JTSK (Y, X): 683364, 1128417
S-42 (Y, X): 3528655.204, 5473828.912
UTM (Y, X): 528519.9611, 5471499.7700
Šířka/Délka: 49° 23' 43.8759967100", 15° 23' 34.9627466200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Milíčov
část obce Militschau

Nadřazená místa

obec Milíčov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1785-1815), 6068, matrika narozených
Matrika (1801-1839), 9055, matrika narozených
Matrika (1815-1848), 6073, matrika narozených
Matrika (1839-1862), 9056, matrika narozených
Matrika (1848-1863), 6074, matrika narozených
Matrika (1859-1877), 9035, matrika narozených
Matrika (1864-1877), 6075, matrika narozených
Matrika (1878-1888), 6076, matrika narozených
Matrika (1888-1899), 6077, matrika narozených
Matrika (1785-1815), 6068, matrika oddaných
Matrika (1816-1859), 6078, matrika oddaných
Matrika (1859-1883), 6079, matrika oddaných
Matrika (1883-1917), 6080, matrika oddaných
Matrika (1785-1815), 6068, matrika zemřelých
Matrika (1802-1864), 9059, matrika zemřelých
Matrika (1816-1872), 6078, matrika zemřelých
Matrika (1872-1905), 6081, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1730-1813), 6082, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1872-1905), 6084, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1878-1914), 6083, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!