část obce Gross-Ježow

Identifikace

ICZUJ: 553123
KODCOB: 179621
ID31: 11167
ID32: 106589
GPS: JTSK (Y, X): 715561, 1109057
S-42 (Y, X): 3494232.013, 5488887.959
UTM (Y, X): 494110.7884, 5486552.6840
Šířka/Délka: 49° 31' 53.6154755700", 14° 55' 7.0084491780"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Ježow
část obce Veliký Ježov
část obce Velký Ježov

Nadřazená místa

obec Smilovy Hory

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1654-1689), 5629, matrika narozených
Matrika (1673-1693), 3781, matrika narozených
Matrika (1674-1718), 7236, matrika narozených
Matrika (1680-1687), 2511, matrika narozených
Matrika (1687-1729), 2512, matrika narozených
Matrika (1718-1760), 7237, matrika narozených
Matrika (1729-1764), 2513, matrika narozených
Matrika (1732-1764), 6221, matrika narozených
Matrika (1760-1784), 7238, matrika narozených
Matrika (1785-1811), 7247, matrika narozených
Matrika (1812-1835), 7248, matrika narozených
Matrika (1836-1850), 7249, matrika narozených
Matrika (1850-1882), 7250, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Matrika (1883-1897), 7251, matrika narozených
Matrika (1655-1696), 5629, matrika oddaných
Matrika (1673-1693), 3781, matrika oddaných
Matrika (1674-1718), 7236, matrika oddaných
Matrika (1680-1684), 2511, matrika oddaných
Matrika (1688-1728), 2512, matrika oddaných
Matrika (1718-1760), 7237, matrika oddaných
Matrika (1729-1764), 2513, matrika oddaných
Matrika (1732-1764), 6221, matrika oddaných
Matrika (1760-1784), 7238, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1785-1811), 7247, matrika oddaných
Matrika (1812-1865), 7252, matrika oddaných
Matrika (1856-1867), 7253, matrika oddaných
Matrika (1868-1914), 7254, matrika oddaných
Matrika (1654-1689), 5629, matrika zemřelých
Matrika (1674-1718), 7236, matrika zemřelých
Matrika (1680-1686), 2511, matrika zemřelých
Matrika (1687-1728), 2512, matrika zemřelých
Matrika (1718-1760), 7237, matrika zemřelých
Matrika (1729-1764), 2513, matrika zemřelých
Matrika (1732-1764), 6221, matrika zemřelých
Matrika (1760-1784), 7238, matrika zemřelých
Matrika (1785-1811), 7247, matrika zemřelých
Matrika (1812-1864), 7255, matrika zemřelých
Matrika (1831-1856), 9038, matrika zemřelých
Matrika (1859-1880), 7256, matrika zemřelých
Matrika (1879-1905), 7257, matrika zemřelých
Matrika (1905-1914), 7258, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1674-1914), 7260, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1675-1912), 7259, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1675-1914), 7261, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!