část obce Paštiky

Identifikace

ICZUJ: 598895
KODCOB: 003476
ID31: 10647
ID32: 10647
GPS: JTSK (Y, X): 790156, 1108775
S-42 (Y, X): 3420213.090, 5479568.261
UTM (Y, X): 420122.0085, 5477236.7780
Šířka/Délka: 49° 26' 33.1580628500", 13° 53' 53.1868229300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PAŠTIKY v r. 1869-1930 obec v okr. Blatná, v r. 1950 osada obce Bezdědovice v okr. Blatná, v r. 1961-1973 část obce Bezdědovice v okr. Strakonice, 1.1.1974-31.12.1992 část obce Blatná v okr. Strakonice, od 1.1.1993 část obce Bezdědovice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Paschtik
část obce Paštiky

Nadřazená místa

obec Bezdědovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!