část obce Záhrobí

Identifikace

ICZUJ: 550817
KODCOB: 190284
ID31: 10643
ID32: 10643
GPS: JTSK (Y, X): 792631, 1101011
S-42 (Y, X): 3416758.876, 5486950.121
UTM (Y, X): 416669.2000, 5484615.6320
Šířka/Délka: 49° 30' 30.3796720900", 13° 50' 56.1574137800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁHROBÍ v r. 1869 osada obce Leletice v okr. Blatná, v r. 1880-1950 obec v okr. Blatná, v r. 1961-1973 obec v okr. Strakonice, od 1.1.1974 část obce Bělčice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Zahrob
část obce Záhrobí

Nadřazená místa

obec Bělčice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matriky (1646-1685), BUBOVICE 1, matrika narozených
matriky (1686- ), BUBOVICE 1, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných
matriky (1676-1677), BUBOVICE 1, matrika zemřelých
Matrika (navazuje na matriky ze SOA Plzeň) / přírůstky z r. 1983/ (1888-1917), Březnice 30, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!