část obce Oberhof

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192465
ID31: 10612
ID32: 106378
GPS: JTSK (Y, X): 813041, 1146473
S-42 (Y, X): 3402370.462, 5439233.157
UTM (Y, X): 402286.6513, 5436918.1000
Šířka/Délka: 49° 4' 38.5074043700", 13° 39' 43.1230268900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Nový Dvůr
část obce Oberhof

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!