část obce Bavorov

Identifikace

ICZUJ: 550809
KODCOB: 001171
ID31: 10632
ID32: 10632
GPS: JTSK (Y, X): 782195, 1145938
S-42 (Y, X): 3432892.873, 5443735.803
UTM (Y, X): 432796.6308, 5441418.9140
Šířka/Délka: 49° 7' 18.9536304400", 14° 4' 44.1973474400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BAVOROV v r. 1869-1930 obec v okr. Písek, v r. 1950 obec v okr. Vodňany, od r. 1961 obec v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Barau
část obce Bavorov

Nadřazená místa

obec Bavorov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
matriky (1658-1687), BUBOVICE 1, matrika oddaných
Matrika (1901-1921), Pchery 61, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!