část obce Střela

Identifikace

ICZUJ: 550787
KODCOB: 155951
ID31: 10630
ID32: 10630
GPS: JTSK (Y, X): 796307, 1127539
S-42 (Y, X): 3416528.327, 5460166.286
UTM (Y, X): 416438.7472, 5457842.7050
Šířka/Délka: 49° 16' 3.4789808890", 13° 51' 4.9596994640"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STŘELA v r. 1869-1930 osada obce Dražejov v okr. Strakonice, od r. 1950 část obce Strakonice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Strahl
část obce Střela

Nadřazená místa

obec Strakonice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!