část obce Kaltenbach

Identifikace

ICZUJ: 561568
KODCOB: 107905
ID31: 10501
ID32: 106298
GPS: JTSK (Y, X): 814848, 1150542
S-42 (Y, X): 3401102.508, 5434964.988
UTM (Y, X): 401019.2138, 5432651.6690
Šířka/Délka: 49° 2' 19.6535618800", 13° 38' 44.4164777900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Kaltenbach
část obce Mayerhütten
část obce Nové Hutě

Nadřazená místa

obec Nové Hutě

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1702-1726), 8139, matrika narozených
Matrika (1788-1830), 6086, matrika narozených
Matrika (1799-1803), 6099, matrika narozených
Matrika (1799-1851), 6095, matrika narozených
Matrika (1801-1846), 6087, matrika narozených
Matrika (1804-1851), 6100, matrika narozených
Matrika (1823-1842), 6101, matrika narozených
Matrika (1846-1857), 6088, matrika narozených
Matrika (1857-1871), 6089, matrika narozených
Matrika (1872-1885), 6090, matrika narozených
Matrika (1885-1900), 6091, matrika narozených
Matrika (1702-1726), 8139, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1788-1846), 6092, matrika oddaných
Matrika (1799-1803), 6102, matrika oddaných
Matrika (1799-1851), 6095, matrika oddaných
Matrika (1804-1850), 6103, matrika oddaných
Matrika (1823-1844), 6104, matrika oddaných
Matrika (1846-1872), 6093, matrika oddaných
Matrika (1872-1899), 6094, matrika oddaných
Matrika (1702-1726), 8139, matrika zemřelých
Matrika (1799-1803), 6105, matrika zemřelých
Matrika (1799-1805), 6095, matrika zemřelých
Matrika (1804-1850), 6106, matrika zemřelých
Matrika (1806-1844), 6107, matrika zemřelých
Matrika (1806-1870), 6096, matrika zemřelých
Matrika (1846-1871), 6097, matrika zemřelých
Matrika (1851-1870), 6108, matrika zemřelých
Matrika (1872-1899), 6098, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!