část obce Strakonice I

Identifikace

ICZUJ: 550787
KODCOB: 404985
ID31: 10628
ID32: 10628
GPS: JTSK (Y, X): 792730, 1128747
S-42 (Y, X): 3420231.455, 5459428.773
UTM (Y, X): 420140.3673, 5457105.4920
Šířka/Délka: 49° 15' 41.3909061100", 13° 54' 8.6282749660"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRAKONICE I v r. 1869-1980 viz Strakonice, od 1.4.1980 část obce Strakonice v okr. Strakonice

Alternativní názvy

část obce Strakonice I

Nadřazená místa

obec Strakonice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1855-1871), ev.Libiš 8, matrika narozených
Matrika (1871-1879), ev.Libiš 9, matrika narozených
Matrika (1880-1887), ev.Libiš 10, matrika narozených
Matrika (1882-1895), Lochovice 24, matrika narozených
Matrika (1888-1899), ev.Libiš 11, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1861-1883), ev.Libiš 12, matrika oddaných
Matrika (1884-1899), ev.Libiš 13, matrika oddaných
Matrika (1878-1899), ev.Libiš 14, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!