část obce Žírec

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192511
ID31: 10617
ID32: 10617
GPS: JTSK (Y, X): 808652, 1146330
S-42 (Y, X): 3406704.827, 5439940.286
UTM (Y, X): 406619.2507, 5437624.9410
Šířka/Délka: 49° 5' 3.8125458170", 13° 43' 16.0581489500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ŽÍREC v r. 1869-1880 osada obce Račov v okr. Strakonice, v r. 1890 pod názvem Žirec osada obce Račov v okr. Prachatice, v r. 1900-1910 osada obce Račov v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 osada obce Radešov v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Radešov v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Zdíkov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Schurz
část obce Žírec

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!