část obce Zdíkovec

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192554
ID31: 10616
ID32: 10616
GPS: JTSK (Y, X): 810701, 1144566
S-42 (Y, X): 3404445.532, 5441425.826
UTM (Y, X): 404360.8756, 5439109.8760
Šířka/Délka: 49° 5' 50.6392828100", 13° 41' 23.4787884600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZDÍKOVEC v r. 1869-1880 pod názvem Malý Zdikov obec v okr. Strakonice, v r. 1890 pod názvem Malý Ždikov obec v okr. Prachatice, v r. 1900-1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, v r. 1961-1979 obec v okr. Prachatice, od 1.1.1980 část obce Zdíkov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Klein-Zdikau
část obce Malý Zdikov
část obce Malý Ždikov
část obce Zdíkovec

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!