část obce Laschowitz

Identifikace

ICZUJ: 549517
KODCOB: 189863
ID31: 10204
ID32: 106127
GPS: JTSK (Y, X): 763960, 1099992
S-42 (Y, X): 3445063.981, 5491650.983
UTM (Y, X): 444962.7790, 5489314.5810
Šířka/Délka: 49° 33' 14.1454972200", 14° 14' 20.6048647600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Laschowitz
část obce Lašovice

Nadřazená místa

obec Kovářov

Podřazená místa

část obce Lašovky (Lašovice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1685), 4906, matrika narozených
Matrika (1744-1771), 5096, matrika narozených
Matrika (1772-1784), 5097, matrika narozených
Matrika (1784-1816), 5098, matrika narozených
Matrika (1806-1823), 5099, matrika narozených
Matrika (1824-1842), 5100, matrika narozených
Matrika (1842-1862), 5101, matrika narozených
Matrika (1862-1872), 5102, matrika narozených
Matrika (1872-1887), 5103, matrika narozených
Matrika (1887-1904), 5104, matrika narozených
Matrika (1650-1685), 4906, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), 5096, matrika oddaných
Matrika (1772-1784), 5097, matrika oddaných
Matrika (1784-1823), 5105, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1824-1862), 5106, matrika oddaných
Matrika (1862-1879), 5107, matrika oddaných
Matrika (1880-1921), 5108, matrika oddaných
Matrika (1744-1771), 5096, matrika zemřelých
Matrika (1772-1784), 5097, matrika zemřelých
Matrika (1784-1817), 5109, matrika zemřelých
Matrika (1816-1844), 5110, matrika zemřelých
Matrika (1845-1867), 5111, matrika zemřelých
Matrika (1867-1892), 5112, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1862), 5113, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1862-1912), 5114, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!