část obce Masákova Lhota

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192457
ID31: 10611
ID32: 10611
GPS: JTSK (Y, X): 811628, 1145682
S-42 (Y, X): 3403669.921, 5440199.633
UTM (Y, X): 403585.5801, 5437884.1820
Šířka/Délka: 49° 5' 10.5216836400", 13° 40' 46.3077886400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MASÁKOVA LHOTA v r. 1869 osada obce Zdikov v okr. Prachatice, v r. 1880 osada obce Velký Zdikov v okr. Prachatice, v r. 1890 osada obce Velký Ždikov v okr. Prachatice, v r. 1900-1921 osada obce Zdíkov v okr. Prachatice, v r. 1930 obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Zdíkov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Masákova Lhota
část obce Mehlhüttel

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!