část obce Hodonín

Identifikace

ICZUJ: 550728
KODCOB: 192538
ID31: 10610
ID32: 10610
GPS: JTSK (Y, X): 810388, 1143151
S-42 (Y, X): 3404573.701, 5442869.472
UTM (Y, X): 404488.9917, 5440552.9340
Šířka/Délka: 49° 6' 37.4302038300", 13° 41' 28.5665871800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

HODONÍN v r. 1869-1880 osada obce Malý Zdikov v okr. Strakonice, v r. 1890 osada obce Malý Ždikov v okr. Prachatice, v r. 1900-1930 osada obce Zdíkovec v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Zdíkovec v okr. Vimperk, v r. 1961-1979 část obce Zdíkovec v okr. Prachatice, od 1.1.1980 část obce Zdíkov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Hodonín

Nadřazená místa

obec Zdíkov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1664-1669), 8282, matrika narozených
Matrika (1690-1702), 8138, matrika narozených
Matrika (1702-1726), 8139, matrika narozených
Matrika (1727-1761), 8140, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1646-1669), 8282, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika oddaných
Matrika (1702-1726), 8139, matrika oddaných
Matrika (1727-1761), 8140, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1784-1815), 8959, matrika oddaných
Matrika (1651-1669), 8282, matrika zemřelých
Matrika (1690-1702), 8138, matrika zemřelých
Matrika (1702-1726), 8139, matrika zemřelých
Matrika (1727-1761), 8140, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1781-1847), 8803, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!