část obce Zálezly

Identifikace

ICZUJ: 550698
KODCOB: 190659
ID31: 10602
ID32: 10602
GPS: JTSK (Y, X): 795744, 1145612
S-42 (Y, X): 3419413.807, 5442314.659
UTM (Y, X): 419323.0543, 5439998.3480
Šířka/Délka: 49° 6' 27.1246440300", 13° 53' 40.5545831000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

ZÁLEZLY v r. 1869 pod názvem Zalezlé t. Zalezly obec v okr. Strakonice, v r. 1880-1890 pod názvem Zálezly u Elčovic obec v okr. Strakonice, v r. 1900-1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, od r. 1961 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Zalezlé
část obce Zálezly
část obce Zálezly u Elčovic

Nadřazená místa

obec Zálezly

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1640-1671), 5434, matrika narozených
Matrika (1664-1686), 8137, matrika narozených
Matrika (1686-1701), 5435, matrika narozených
Matrika (1690-1702), 8138, matrika narozených
Matrika (1701-1731), 5436, matrika narozených
Matrika (1727-1761), 8140, matrika narozených
Matrika (1731-1756), 5437, matrika narozených
Matrika (1757-1784), 5438, matrika narozených
Matrika (1784-1825), 5440, matrika narozených
Matrika (1825-1863), 5442, matrika narozených
Matrika (1864-1910), 5443, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1643-1671), 5434, matrika oddaných
Matrika (1666-1680), 8137, matrika oddaných
Matrika (1686-1701), 5435, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika oddaných
Matrika (1701-1734), 5436, matrika oddaných
Matrika (1727-1761), 8140, matrika oddaných
Matrika (1735-1756), 5437, matrika oddaných
Matrika (1757-1784), 5438, matrika oddaných
Matrika (1784-1825), 5444, matrika oddaných
Matrika (1825-1877), 5445, matrika oddaných
Matrika (1686-1699), 5435, matrika zemřelých
Matrika (1690-1702), 8138, matrika zemřelých
Matrika (1701-1734), 5436, matrika zemřelých
Matrika (1727-1761), 8140, matrika zemřelých
Matrika (1735-1756), 5437, matrika zemřelých
Matrika (1757-1784), 5438, matrika zemřelých
Matrika (1784-1825), 5446, matrika zemřelých
Matrika (1825-1880), 5447, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1701-1784), 5448, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1839), 5449, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1835-1879), 5450, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1864-1910), 5451, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!