část obce Sichs

Identifikace

ICZUJ: 546461
KODCOB: 197173
ID31: 9924
ID32: 105973
GPS: JTSK (Y, X): 723416, 1167540
S-42 (Y, X): 3493965.263, 5429876.341
UTM (Y, X): 493844.1474, 5427565.1000
Šířka/Délka: 49° 0' 3.4296830160", 14° 54' 57.0094596800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Sichs
část obce Žič / Žíč
část obce Žiče
část obce Žíteč

Nadřazená místa

obec Chlum u Třeboně

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1685-1756), 5392, matrika narozených
Matrika (1756-1785), 5393, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 5422, matrika narozených
Matrika (1808-1837), 5423, matrika narozených
Matrika (1827-1838), 5417, matrika narozených
Matrika (1828-1857), 9074, matrika narozených
Matrika (1836-1859), 5424, matrika narozených
Matrika (1860-1887), 5425, matrika narozených
Matrika (1673-1756), 5392, matrika oddaných
Matrika (1756-1784), 5394, matrika oddaných
Matrika (1784-1807), 5422, matrika oddaných
Matrika (1808-1837), 5423, matrika oddaných
Matrika (1828-1838), 5417, matrika oddaných
Matrika (1836-1859), 5424, matrika oddaných
Matrika (1860-1889), 5425, matrika oddaných
Matrika (1677-1756), 5392, matrika zemřelých
Matrika (1756-1786), 5394, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1784-1807), 5422, matrika zemřelých
Matrika (1808-1837), 5423, matrika zemřelých
Matrika (1827-1838), 5417, matrika zemřelých
Matrika (1836-1859), 5424, matrika zemřelých
Matrika (1860-1889), 5425, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1784-1934), 5428, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1934), 5429, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1785-1845), 5426, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1846-1934), 5427, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!