část obce Ober-Grieschau

Identifikace

ICZUJ: 561061
KODCOB: 140325
ID31: 9914
ID32: 105965
GPS: JTSK (Y, X): 712798, 1149645
S-42 (Y, X): 3502193.757, 5448989.343
UTM (Y, X): 502069.2906, 5446670.3170
Šířka/Délka: 49° 10' 22.2258162300", 15° 1' 42.2024682800"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Horní Skrejchov
část obce Horní Skrýchov
část obce Horní Skrýšov
část obce Ober-Grieschau

Nadřazená místa

obec Horní Skrýchov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1660-1686), 4308, matrika narozených
Matrika (1687-1735), 4309, matrika narozených
Matrika (1734-1746), 4310, matrika narozených
Matrika (1747-1774), 4311, matrika narozených
Matrika (1775-1836), 4312, matrika narozených
Matrika (1837-1866), 4314, matrika narozených
Matrika (1866-1898), 4316, matrika narozených
Matrika (1663-1677), 4308, matrika oddaných
Matrika (1687-1735), 4309, matrika oddaných
Matrika (1734-1758), 4310, matrika oddaných
Matrika (1758-1836), 4317, matrika oddaných
Matrika (1837-1865), 4318, matrika oddaných
Matrika (1866-1905), 4319, matrika oddaných
Matrika (1873-1896), 9048, matrika oddaných
Matrika (1687-1735), 4309, matrika zemřelých
Matrika (1734-1754), 4310, matrika zemřelých
Matrika (1754-1836), 4320, matrika zemřelých
Matrika (1784-1800), 9049, matrika zemřelých
Matrika (1837-1865), 4321, matrika zemřelých
Matrika (1861-1899), 4322, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1760-1865), 4323, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!