část obce Gross-Pantschen

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 179698
ID31: 9877
ID32: 105938
GPS: JTSK (Y, X): 683190, 1159245
S-42 (Y, X): 3532792.724, 5443276.331
UTM (Y, X): 532655.7953, 5440959.6320
Šířka/Délka: 49° 7' 14.1841728000", 15° 26' 51.1808558700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Pantschen
část obce Velký Pěčín
část obce Velký Pičín

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1702), 3086, matrika narozených
Matrika (1703-1724), 3087, matrika narozených
Matrika (1725-1744), 3088, matrika narozených
Matrika (1745-1782), 3089, matrika narozených
Matrika (1754-1790), 4878, matrika narozených
Matrika (1790-1862), 4885, matrika narozených
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1754-1790), 4879, matrika oddaných
Matrika (1790-1862), 4885, matrika oddaných
Matrika (1668-1715), 3098, matrika zemřelých
Matrika (1716-1761), 3099, matrika zemřelých
Matrika (1754-1790), 4880, matrika zemřelých
Matrika (1790-1862), 4885, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!