část obce Chlunz

Identifikace

ICZUJ: 546127
KODCOB: 051781
ID31: 9872
ID32: 105933
GPS: JTSK (Y, X): 683049, 1167116
S-42 (Y, X): 3533944.687, 5435488.155
UTM (Y, X): 533807.2884, 5433174.6280
Šířka/Délka: 49° 3' 1.8607832340", 15° 27' 45.6477405400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Clumec
část obce Chlumec
část obce Chlunec
část obce Chlunz

Nadřazená místa

obec Dačice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1662-1702), 3086, matrika narozených
Matrika (1703-1724), 3087, matrika narozených
Matrika (1725-1744), 3088, matrika narozených
Matrika (1745-1782), 3089, matrika narozených
Matrika (1783-1855), 3090, matrika narozených
Matrika (1662-1720), 3095, matrika oddaných
Matrika (1721-1770), 3096, matrika oddaných
Matrika (1716-1761), 3099, matrika zemřelých
Matrika (1762-1796), 3100, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1662-1720), 3106, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1662-1734), 3103, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1735-1796), 3104, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1784-1863), 3107, index k matrice
Index k matrice zemřelých - Z (1784-1863), 3108, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1784-1863), 3105, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!