část obce Vitějovice

Identifikace

ICZUJ: 550655
KODCOB: 182672
ID31: 10577
ID32: 10577
GPS: JTSK (Y, X): 783779, 1154189
S-42 (Y, X): 3432384.202, 5435349.114
UTM (Y, X): 432288.1677, 5433035.6410
Šířka/Délka: 49° 2' 47.3065653300", 14° 4' 24.1680799300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VITĚJOVICE v r. 1869 pod názvem Vítějice obec v okr. Prachatice, v r. 1880-1910 pod názvem Vitějice obec v okr. Prachatice, od r. 1921 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Vitějice / Vítějice
část obce Vitějovice
část obce Witějitz

Nadřazená místa

obec Vitějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!