část obce Veselka

Identifikace

ICZUJ: 550647
KODCOB: 008630
ID31: 10571
ID32: 10571
GPS: JTSK (Y, X): 802368, 1153767
S-42 (Y, X): 3413894.713, 5433374.057
UTM (Y, X): 413806.2090, 5431061.3870
Šířka/Délka: 49° 1' 35.0785124100", 13° 49' 15.3437244700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VESELKA v r. 1869-1910 pod názvem Neveselec osada obce Pravětín v okr. Prachatice, v r. 1921-1930 osada obce Pravětín v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Pravětín v okr. Vimperk, v r. 1961-1971 část obce Boubská v okr. Prachatice, od 26.11.1971 část obce Vimperk v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Neveselec
část obce Veselka
část obce Wessele

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!