část obce Sudslavice

Identifikace

ICZUJ: 550647
KODCOB: 301566
ID31: 10570
ID32: 10570
GPS: JTSK (Y, X): 803424, 1146614
S-42 (Y, X): 3411926.249, 5440331.943
UTM (Y, X): 411838.5463, 5438016.4390
Šířka/Délka: 49° 5' 19.2589166300", 13° 47' 33.0155154900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

SUDSLAVICE v r. 1869 osada obce Hrabice v okr. Prachatice, v r. 1880-1930 osada obce Výškovice v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Výškovice v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Vimperk v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Sudslavice
část obce Zuclawitz

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!