část obce Zahay

Identifikace

ICZUJ: 536016
KODCOB: 189758
ID31: 9576
ID32: 105687
GPS: JTSK (Y, X): 761588, 1152451
S-42 (Y, X): 3454167.827, 5439929.136
UTM (Y, X): 454062.9201, 5437613.7990
Šířka/Délka: 49° 5' 22.7839378800", 14° 22' 14.9490859900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Zaháj
část obce Zahájí
část obce Zahay

Nadřazená místa

obec Zahájí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1650-1722), 8693, matrika narozených
Matrika (1722-1784), 8694, matrika narozených
Matrika (1784-1822), 8695, matrika narozených
Matrika (1822-1851), 8696, matrika narozených
Matrika (1852-1872), 8697, matrika narozených
Matrika (1873-1902), 8698, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Matrika (1650-1742), 8693, matrika oddaných
Matrika (1742-1784), 8699, matrika oddaných
Matrika (1784-1822), 8700, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1823-1872), 8701, matrika oddaných
Matrika (1873-1928), 8702, matrika oddaných
Matrika (1650-1733), 8693, matrika zemřelých
Matrika (1733-1784), 8699, matrika zemřelých
Matrika (1784-1822), 8703, matrika zemřelých
Matrika (1822-1861), 8704, matrika zemřelých
Matrika (1862-1922), 8705, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1650-1722), 8706, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1722-1784), 8707, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1822), 8708, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1822-1908), 8709, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!