část obce Gross-Temelin

Identifikace

ICZUJ: 545155
KODCOB: 165808
ID31: 9533
ID32: 105660
GPS: JTSK (Y, X): 761608, 1140856
S-42 (Y, X): 3452655.728, 5451425.747
UTM (Y, X): 452551.4361, 5449105.7280
Šířka/Délka: 49° 11' 34.4950086700", 14° 20' 55.5552518300"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Temelin
část obce Temelín
část obce Velký Temelín

Nadřazená místa

obec Temelín

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1756-1768), 5016, matrika narozených
Matrika (1769-1787), 5017, matrika narozených
Matrika (1787-1825), 5019, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1825-1852), 5021, matrika narozených
Matrika (1848-1878), 5025, matrika narozených
Matrika (1858-1866), 9075, matrika narozených
Matrika (1756-1768), 5016, matrika oddaných
Matrika (1787-1847), 5019, matrika oddaných
Matrika (1848-1890), 5026, matrika oddaných
Matrika (1756-1768), 5016, matrika zemřelých
Matrika (1787-1847), 5019, matrika zemřelých
Matrika (1848-1875), 5027, matrika zemřelých
Index k matrice zemřelých - Z (1787-1875), 5029, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1787-1926), 5028, index k matrice
Index k matrice oddaných - O (1787-1949), 5029, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!