část obce Michlova Huť

Identifikace

ICZUJ: 550647
KODCOB: 065561
ID31: 10565
ID32: 10565
GPS: JTSK (Y, X): 810575, 1153544
S-42 (Y, X): 3405726.877, 5432538.199
UTM (Y, X): 405641.6998, 5430225.8700
Šířka/Délka: 49° 1' 3.7257363820", 13° 42' 34.0802194100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MICHLOVA HUŤ v r. 1869 osada obce Korkushütten v okr. Prachatice, v r. 1880-1930 osada obce Klášterec v okr. Prachatice, v r. 1950 osada obce Klášterec v okr. Vimperk, v r. 1961-1971 část obce Klášterec v okr. Prachatice, od 26.11.1971 část obce Vimperk v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Helmbach
část obce Mesethütte
část obce Michlova Huť

Nadřazená místa

obec Vimberk
obec Vimperk
obec Winterberg

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!