část obce Hartowitz

Identifikace

ICZUJ: 544558
KODCOB: 048003
ID31: 9383
ID32: 105564
GPS: JTSK (Y, X): 754855, 1161308
S-42 (Y, X): 3461984.889, 5432011.951
UTM (Y, X): 461876.7982, 5429699.8400
Šířka/Délka: 49° 1' 8.4309842130", 14° 28' 42.8971164200"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Hartowitz
část obce Hrdějice
část obce Hrdějovice

Nadřazená místa

obec Hrdějovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1599-1619), 3852, matrika narozených
Matrika (1599-1648), 3851, matrika narozených
Matrika (1615-1630), 2711, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2712, matrika narozených
Matrika (1647-1649), 2713, matrika narozených
Matrika (1649-1668), 3853, matrika narozených
Matrika (1650-1660), 2714, matrika narozených
Matrika (1662-1672), 2715, matrika narozených
Matrika (1667-1688), 3854, matrika narozených
Matrika (1673-1695), 2716, matrika narozených
Matrika (1689-1730), 3855, matrika narozených
Matrika (1696-1715), 2717, matrika narozených
Matrika (1716-1726), 2718, matrika narozených
Matrika (1726-1734), 2719, matrika narozených
Matrika (1731-1745), 3856, matrika narozených
Matrika (1734-1741), 2720, matrika narozených
Matrika (1742-1749), 2721, matrika narozených
Matrika (1745-1784), 3857, matrika narozených
Matrika (1750-1759), 2722, matrika narozených
Matrika (1760-1768), 2723, matrika narozených
Matrika (1768-1784), 3858, matrika narozených
Matrika (1769-1785), 2724, matrika narozených
Matrika (1784-1820), 3859, matrika narozených
Matrika (1786-1898), 2762, matrika narozených
Matrika (1821-1864), 3860, matrika narozených
Matrika (1864-1891), 3861, matrika narozených
Matrika (1599-1619), 3852, matrika oddaných
Matrika (1599-1648), 3851, matrika oddaných
Matrika (1644-1646), 2764, matrika oddaných
Matrika (1647-1661), 2765, matrika oddaných
Matrika (1650-1667), 3853, matrika oddaných
Matrika (1662-1695), 2766, matrika oddaných
Matrika (1667-1718), 3863, matrika oddaných
Matrika (1696-1721), 2767, matrika oddaných
Matrika (1718-1784), 3864, matrika oddaných
Matrika (1722-1738), 2768, matrika oddaných
Matrika (1738-1754), 2769, matrika oddaných
Matrika (1755-1794), 2770, matrika oddaných
Matrika (1784-1824), 3865, matrika oddaných
Matrika (1825-1879), 3866, matrika oddaných
Matrika (1664-1667), 3853, matrika zemřelých
Matrika (1667-1721), 3867, matrika zemřelých
Matrika (1721-1765), 3868, matrika zemřelých
Matrika (1766-1784), 3869, matrika zemřelých
Matrika (1784-1824), 3870, matrika zemřelých
Matrika (1825-1879), 3871, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice oddaných - O (1599-1879), 3875, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1745-1767), 3872, index k matrice
Index k matrice narozených - N (1768-1784), 3873, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1784-1824), 3874, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!