část obce Gutwasser

Identifikace

ICZUJ: 544515
KODCOB: 044172
ID31: 9367
ID32: 105551
GPS: JTSK (Y, X): 741220, 1194325
S-42 (Y, X): 3479754.459, 5401023.729
UTM (Y, X): 479639.1323, 5398724.2410
Šířka/Délka: 48° 44' 28.3325317000", 14° 43' 23.0136091700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Ad Bonam Aquam
část obce Ad Salubrem Fonticulum
část obce Brünnl
část obce Dobrá Voda
část obce Gutwasser
část obce Heilsambründel

Nadřazená místa

obec Horní Stropnice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1615-1630), 2711, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2712, matrika narozených
Matrika (1647-1649), 2713, matrika narozených
Matrika (1650-1660), 2714, matrika narozených
Matrika (1662-1672), 2715, matrika narozených
Matrika (1673-1695), 2716, matrika narozených
Matrika (1696-1715), 2717, matrika narozených
Matrika (1716-1726), 2718, matrika narozených
Matrika (1726-1734), 2719, matrika narozených
Matrika (1734-1741), 2720, matrika narozených
Matrika (1742-1749), 2721, matrika narozených
Matrika (1750-1759), 2722, matrika narozených
Matrika (1760-1768), 2723, matrika narozených
Matrika (1769-1785), 2724, matrika narozených
Matrika (1820-1874), 3162, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2764, matrika oddaných
Matrika (1647-1661), 2765, matrika oddaných
Matrika (1662-1695), 2766, matrika oddaných
Matrika (1696-1721), 2767, matrika oddaných
Matrika (1722-1738), 2768, matrika oddaných
Matrika (1738-1754), 2769, matrika oddaných
Matrika (1755-1794), 2770, matrika oddaných
Matrika (1820-1873), 3163, matrika oddaných
Matrika (1874-1925), 3164, matrika oddaných
Matrika (1683-1734), 2801, matrika zemřelých
Matrika (1696-1717), 2802, matrika zemřelých
Matrika (1734-1782), 2803, matrika zemřelých
Matrika (1783-1784), 2804, matrika zemřelých
Matrika (1820-1873), 3165, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1873), 3191, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1874-1940), 3192, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!