část obce Vlkonice

Identifikace

ICZUJ: 550621
KODCOB: 176109
ID31: 10554
ID32: 10554
GPS: JTSK (Y, X): 807491, 1141212
S-42 (Y, X): 3407197.089, 5445165.607
UTM (Y, X): 407111.3119, 5442848.1340
Šířka/Délka: 49° 7' 53.1846329200", 13° 43' 35.9859859100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VLKONICE v r. 1869-1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Vacov v okr. Vimperk, od r. 1961 část obce Vacov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Vlkonice
část obce Wlkonitz

Nadřazená místa

obec Vacov

Podřazená místa

část obce Peckov (Vlkonice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!