část obce Dubiken

Identifikace

ICZUJ: 535788
KODCOB: 033537
ID31: 9336
ID32: 105532
GPS: JTSK (Y, X): 751060, 1166075
S-42 (Y, X): 3466361.836, 5427772.808
UTM (Y, X): 466251.9628, 5425462.4240
Šířka/Délka: 48° 58' 52.1275646100", 14° 32' 19.5803980900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Dubičné
část obce Dubiken
část obce Dubikov / Dubíkov

Nadřazená místa

obec Dubičné

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1615-1630), 2711, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2712, matrika narozených
Matrika (1647-1649), 2713, matrika narozených
Matrika (1650-1660), 2714, matrika narozených
Matrika (1658-1688), 6997, matrika narozených
Matrika (1662-1672), 2715, matrika narozených
Matrika (1673-1695), 2716, matrika narozených
Matrika (1689-1737), 6998, matrika narozených
Matrika (1696-1715), 2717, matrika narozených
Matrika (1716-1726), 2718, matrika narozených
Matrika (1726-1734), 2719, matrika narozených
Matrika (1734-1741), 2720, matrika narozených
Matrika (1738-1784), 6999, matrika narozených
Matrika (1742-1749), 2721, matrika narozených
Matrika (1750-1759), 2722, matrika narozených
Matrika (1760-1768), 2723, matrika narozených
Matrika (1769-1785), 2724, matrika narozených
Matrika (1785-1895), 7011, matrika narozených
Matrika (1867-1889), 9076, matrika narozených
Matrika (1880-1898), 9045, matrika narozených
Matrika (1644-1646), 2764, matrika oddaných
Matrika (1647-1661), 2765, matrika oddaných
Matrika (1662-1695), 2766, matrika oddaných
Matrika (1663-1688), 6997, matrika oddaných
Matrika (1689-1737), 6998, matrika oddaných
Matrika (1696-1721), 2767, matrika oddaných
Matrika (1722-1738), 2768, matrika oddaných
Matrika (1738-1754), 2769, matrika oddaných
Matrika (1738-1784), 6999, matrika oddaných
Matrika (1755-1794), 2770, matrika oddaných
Matrika (1784-1858), 9046, matrika oddaných
Matrika (1666-1688), 6997, matrika zemřelých
Matrika (1683-1734), 2801, matrika zemřelých
Matrika (1689-1737), 6998, matrika zemřelých
Matrika (1696-1717), 2802, matrika zemřelých
Matrika (1734-1782), 2803, matrika zemřelých
Matrika (1738-1784), 6999, matrika zemřelých
Matrika (1783-1784), 2804, matrika zemřelých
Matrika (1923-1928), 8969, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1689-1854), 7022, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1689-1854), 7023, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!