část obce Vacov

Identifikace

ICZUJ: 550621
KODCOB: 176095
ID31: 10553
ID32: 10553
GPS: JTSK (Y, X): 807224, 1140631
S-42 (Y, X): 3407387.062, 5445776.206
UTM (Y, X): 407301.2074, 5443458.4840
Šířka/Délka: 49° 8' 13.0482561100", 13° 43' 44.8496187700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

VACOV v r. 1869-1900 osada obce Přečinov v okr. Strakonice, v r. 1910-1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, od r. 1961 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Vacov
část obce Watzau

Nadřazená místa

obec Vacov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!