část obce Ptákova Lhota

Identifikace

ICZUJ: 550621
KODCOB: 194573
ID31: 10551
ID32: 10551
GPS: JTSK (Y, X): 805506, 1141918
S-42 (Y, X): 3409256.652, 5444721.070
UTM (Y, X): 409170.0359, 5442403.7790
Šířka/Délka: 49° 7' 39.9062073200", 13° 45' 17.9179225100"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

PTÁKOVA LHOTA v r. 1869 osada obce Nespice v okr. Strakonice, v r. 1880-1910 pod názvem Ptáková Lhota osada obce Nespice v okr. Strakonice, v r. 1921-1930 osada obce Žár v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Žár v okr. Vimperk, v r. 1961-1976 část obce Žár v okr. Prachatice, od 30.4.1976 část obce Vacov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Ptákova Lhota

Nadřazená místa

obec Vacov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1664-1686), 8137, matrika narozených
Matrika (1690-1702), 8138, matrika narozených
Matrika (1702-1726), 8139, matrika narozených
Matrika (1727-1761), 8140, matrika narozených
Matrika (1762-1784), 8141, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 8142, matrika narozených
Matrika (1808-1842), 8143, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1666-1680), 8137, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika oddaných
Matrika (1702-1726), 8139, matrika oddaných
Matrika (1727-1761), 8140, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), 8141, matrika oddaných
Matrika (1784-1828), 8166, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika zemřelých
Matrika (1702-1726), 8139, matrika zemřelých
Matrika (1727-1761), 8140, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), 8141, matrika zemřelých
Matrika (1784-1821), 8167, matrika zemřelých
Matrika (1822-1892), 8168, matrika zemřelých
Matrika (1893-1924), 8169, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1702-1784), 8170, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1859), 8171, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!