část obce Milíkov

Identifikace

ICZUJ: 550621
KODCOB: 081035
ID31: 10546
ID32: 10546
GPS: JTSK (Y, X): 809650, 1139181
S-42 (Y, X): 3404794.299, 5446901.812
UTM (Y, X): 404709.4999, 5444583.6320
Šířka/Délka: 49° 8' 48.0474728500", 13° 41' 36.0125148000"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

MILÍKOV v r. 1869-1890 se jako osada neuvádí, v r. 1900-1910 pod názvem Milikov osada obce Vlkonice v okr. Strakonice, v r. 1921-1930 osada obce Lhota nad Rohanovem v okr. Strakonice, v r. 1950 osada obce Lhota nad Rohanovem v okr. Vimperk, v r. 1961-1971 část obce Lhota nad Rohanovem v okr. Prachatice, od 26.11.1971 část obce Vacov v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Milíkov

Nadřazená místa

obec Vacov

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1664-1686), 8137, matrika narozených
Matrika (1690-1702), 8138, matrika narozených
Matrika (1702-1726), 8139, matrika narozených
Matrika (1727-1761), 8140, matrika narozených
Matrika (1762-1784), 8141, matrika narozených
Matrika (1784-1807), 8142, matrika narozených
Matrika (1808-1842), 8143, matrika narozených
Matrika (1843-1894), 8160, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1666-1680), 8137, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika oddaných
Matrika (1702-1726), 8139, matrika oddaných
Matrika (1727-1761), 8140, matrika oddaných
Matrika (1762-1784), 8141, matrika oddaných
Matrika (1784-1828), 8166, matrika oddaných
Matrika (1829-1898), 8161, matrika oddaných
Matrika (1690-1702), 8138, matrika zemřelých
Matrika (1702-1726), 8139, matrika zemřelých
Matrika (1727-1761), 8140, matrika zemřelých
Matrika (1762-1784), 8141, matrika zemřelých
Matrika (1784-1821), 8167, matrika zemřelých
Matrika (1822-1892), 8168, matrika zemřelých
Matrika (1893-1924), 8169, matrika zemřelých
Index k matrice narozených - N (1702-1784), 8170, index k matrice
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1785-1859), 8171, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!