část obce Ratkovice

Identifikace

ICZUJ: 536695
KODCOB: 174122
ID31: 10855
ID32: 105405
GPS: JTSK (Y, X): 798764, 1135344
S-42 (Y, X): 3415096.530, 5452109.121
UTM (Y, X): 415007.5344, 5449788.8210
Šířka/Délka: 49° 11' 42.0149191000", 13° 50' 0.2964510230"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Radkovice
část obce Ratkovice

Nadřazená místa

obec Úlehle

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1873-1883), Beroun 31, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!