část obce Vosek

Identifikace

ICZUJ: 551562
KODCOB: 112917
ID31: 10784
ID32: 105404
GPS: JTSK (Y, X): 787448, 1123116
S-42 (Y, X): 3424745.076, 5465693.517
UTM (Y, X): 424652.1496, 5463367.6850
Šířka/Délka: 49° 19' 6.2043866400", 13° 57' 47.5772955900"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Osek
část obce Vosek
část obce Vosek
část obce Wosek

Nadřazená místa

obec Osek

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1883-1912), Zdice 19, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!