část obce Velké Malovice

Identifikace

ICZUJ: 550418
KODCOB: 091227
ID31: 10473
ID32: 105403
GPS: JTSK (Y, X): 772056, 1150814
S-42 (Y, X): 3443575.732, 5440205.280
UTM (Y, X): 443475.1387, 5437889.8300
Šířka/Délka: 49° 5' 28.5487714500", 14° 13' 32.7964241500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gross-Malowitz
část obce Malovice
část obce Velké Malovice

Nadřazená místa

obec Malovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1866-1886), Beroun 38, matrika zemřelých

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!