část obce Bělečská Lhota

Identifikace

ICZUJ: 550582
KODCOB: 166847
ID31: 10538
ID32: 10538
GPS: JTSK (Y, X): 786922, 1154564
S-42 (Y, X): 3429315.501, 5434572.572
UTM (Y, X): 429220.7166, 5432259.4160
Šířka/Délka: 49° 2' 20.9321707600", 14° 1' 53.5599632500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

BĚLEČSKÁ LHOTA v r. 1869-1950 osada obce Běleč v okr. Prachatice, od r. 1961 část obce Těšovice v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Bělčer Oed
část obce Bělčer-Lhota
část obce Bělečská Lhota

Nadřazená místa

obec Těšovice

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!