část obce Strunkovice nad Blanicí

Identifikace

ICZUJ: 550540
KODCOB: 157121
ID31: 10522
ID32: 10522
GPS: JTSK (Y, X): 784502, 1149858
S-42 (Y, X): 3431109.602, 5439551.199
UTM (Y, X): 431014.0859, 5437236.0150
Šířka/Délka: 49° 5' 2.8036852400", 14° 3' 18.8315214500"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRUNKOVICE NAD BLANICÍ v r. 1869-1921 pod názvem Strunkovice obec v okr. Písek, v r. 1930 obec v okr. Písek, od r. 1950 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Strunkovice
část obce Strunkovice nad Blanicí

Nadřazená místa

obec Strunkovice nad Blanicí

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Matrika (1744-1778), 7568, matrika narozených
Matrika (1779-1819), 7569, matrika narozených
Matrika (1803-1836), 9062, matrika narozených
Matrika (1814-1830), 9033, matrika narozených
Matrika (1819-1846), 7570, matrika narozených
Matrika (1846-1897), 7571, matrika narozených
Matrika (1882-1902), 9065, matrika narozených
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace
Matrika (1744-1784), 7568, matrika oddaných
Matrika (1784-1870), 7572, matrika oddaných
Matrika (1744-1796), 7568, matrika zemřelých
Matrika (1797-1828), 7573, matrika zemřelých
Matrika (1829-1902), 7574, matrika zemřelých
Index k matrice narozených, oddaných a zemřelých - NOZ (1744-1904), 7580, index k matrice

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!