část obce Lidkovice

Identifikace

ICZUJ: 536041
KODCOB: 108774
ID31: 8163
ID32: 105210
GPS: JTSK (Y, X): 693161, 1007343
S-42 (Y, X): 3503362.711, 5592646.786
UTM (Y, X): 503237.7679, 5590269.2610
Šířka/Délka: 50° 27' 51.8844545700", 15° 2' 44.2278694700"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Lidkovice
část obce Lidkovice
část obce Litkovic
část obce Lítkovice
část obce Lítkovice
část obce Lítkovice
část obce Lytkowice

Nadřazená místa

obec Kněžmost

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1850-1870), Kovanec 04, matrika oddaných

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!