část obce Strážný

Identifikace

ICZUJ: 550531
KODCOB: 156680
ID31: 10518
ID32: 10518
GPS: JTSK (Y, X): 811552, 1165629
S-42 (Y, X): 3406314.616, 5420427.480
UTM (Y, X): 406229.2003, 5418120.0830
Šířka/Délka: 48° 54' 32.1073911500", 13° 43' 13.0402498400"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

STRÁŽNÝ v r. 1869-1930 pod názvem Kunžvart obec v okr. Prachatice, v r. 1950 obec v okr. Vimperk, od r. 1961 obec v okr. Prachatice

Alternativní názvy

část obce Kunžvart
část obce Kuschwarda
část obce Strážný

Nadřazená místa

obec Strážný

Podřazená místa

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005 (-), publikace

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!