část obce Gestřzewitz

Identifikace

ICZUJ: 531570
KODCOB: 027723
ID31: 7880
ID32: 105137
GPS: JTSK (Y, X): 726547, 1003055
S-42 (Y, X): 3469700.930, 5592606.139
UTM (Y, X): 469589.6911, 5590228.6300
Šířka/Délka: 50° 27' 47.7620633000", 14° 34' 17.5459350600"
Ukázat na mapě

Historický lexikon obcí 2005

Alternativní názvy

část obce Gestrzebitz
část obce Gestrzgwitz
část obce Gestřebitz
část obce Gestřzewitz
část obce Jestřebice

Nadřazená místa

obec Dobřeň

Podřazená místa

část obce Neuhof
část obce Neuhoff
část obce Nový Dvůr (Jestřebice)

Prameny

Územně identifikační registr, stav k 28.2.2003
matrika (1696-1741), Horní Vidim 01b, matrika narozených

Vysvětlivky

Identifikace
- ICZUJ - identifikační číslo základní územní jednotky
- GPS - souřadnice různých systémů pro identifikaci obce na mapách

Alternativní názvy
- všechny možné názvy, pod kterými se obec vyskytuje v matrikách nebo v dalších pramenech, i cizojazyčných

Nadřazená místa
- administrativně nadřazená místa, např. okresní město

Podřazená místa
- administrativně podřazená místa k dané obci, typicky spádové obce nebo městské části

Nalezli jste informace, které jste hledali? Chcete podpořit další fungování občanského sdružení Genea? Chcete urychlit přepis matrik do elektronické podoby? Podpořte nás svými silami nebo alespoň finančně drobným příspěvkem!